Aydınlatma Metni

Bu formdaki kişisel verileriniz ad/soyadı, telefon numarası, e-posta adresi bilgileriniz VOLT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ (“Volt Teknoloji” veya “Şirket”) tarafından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak talep/şikâyetlerinizin takibi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, Her türlü kanal aracılığıyla müşteri adayları tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet/anket yanıtları ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi, ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz bu amaçla sınırlı olarak Volt Teknoloji’nin grup şirketleri ile iştirak ve bağlı ortaklıklarına ve gerektiği takdirde ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyiniz.